دانشگاه اوکلند نیوزلند


داروسازی در دانشگاه اوکلند

کارشناسی

رشته داروسازی در مقطع کارشناسی برای دانشجویان خارجی ارائه نمی شود.

ارشد

برای ورود باید مدرک خود را در انجمن داروسازان نیوزلند به ثبت برسانید. شهریه دوره ها تا 31000$ در سال می باشد.

  • گواهینامه ارشد داروسازی: 1 ترم.
  • دیپلمای ارشد داروسازی: 1 سال.
  • کارشناسی ارشد داروسازی: 1 سال.

دوره های تحقیقاتی

داروسازی به صورت تحقیقاتی در مقطع دکترا ارائه می شود. اطلاعات این دوره را در اینجا بیابید.

 

 

منبع:

http://www.fmhs.auckland.ac.nz/sop/