دانشگاه اوکلند


پزشکی در دانشگاه اوکلند

کالج پزشکی، یکی از 5 کالج موجود در دانشکده علوم سلامت دانشگاه اوکلند می باشد و رشته پزشکی را در مقاطع مختلف ارائه می دهد.

کارشناسی

  • کارشناسی پزشکی/ کارشناسی جراحی: 6 ساله. جهت ورود باید آزمون UMAT را انجام دهید. شهریه سالانه حدود 60000$ نیوزلند می باشد.

ارشد و دکترا

جهت ورود به همه دوره های ارشد باید مدرک پزشکی خود را در انجمن پزشکان نیوزلند به ثبت برسانید.

  • گواهینامه ارشد علوم پزشکی: ا ترم. شهریه سالانه 33000$.
  • دیپلمای ارشد علوم پزشکی: 1 ساله. شهریه سالانه 33000$.
  • کارشناسی ارشد علوم پزشکی: 1 ساله. شهریه سالانه 33000$.
  • دکترای پزشکی: 3 ساله. این دوره تحصیلی می باشد. شهریه سالانه 30000$.
  • دکترای تحقیقاتی پزشکی

 

 

منبع:

http://www.fmhs.auckland.ac.nz/som/