دانشگاه وایکاتو نیوزلند


حقوق در دانشگاه وایکاتو

دانشکده مدرن حقوق وایکاتو در سال 1990 تاسیس یافت. رشته های حقوقی این دانشگاه در انجمن حقوق نیوزیلند ثبت شده می باشند. رشته حقوق از کارشناسی تا دکترا در این دانشگاه ارائه می شود.

کارشناسی

در این مقطع کارشناسی حقوق و تعدادی دابل کارشناسی دیگر را داریم. دوره های دابل کارشناسی 6 ساله هستند. شهریه دوره ها تا 23000$ در سال است.

  • کارشناسی حقوق: 4 سال. بعد از اتمام 4 سال می توانید در نیوزیلند فعالیت های حقوقی و قانونی داشته باشید.
  • کارشناسی حقوق/ کارشناسی هنر
  • کارشناسی حقوق/ کارشناسی علوم اجتماعی
  • کارشناسی حقوق/ کارشناسی مدیریت
  • کارشناسی حقوق/ کارشناسی تجارت و بازرگانی

ارشد

در این مقطع رشته حقوق در سه غالب زیر ارائه می شود. جهت ورود باید کارشناسی حقوق ارائه دهید. پس از اتمام این دوره ها می توانید در نیوزیلند فعالیت حقوقی داشته باشید. شهریه دوره ها تا 25000$ در سال است.

  • گواهینامه ارشد حقوق
  • دیپلمای ارشد حقوق
  • کارشناسی ارشد حقوق

دکترای تحقیقاتی و غیر تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://www.waikato.ac.nz/law/