دانشگاه تکنولوژی اوکلند


حقوق در دانشگاه تکنولوژی اوکلند

رشته حقوق در این دانشگاه تنها در مقطع کارشناسی به صورت تحصیلی ارائه می شود و در مقاطع ارشد و دکترا تحقیقاتی می باشد.

کارشناسی

پس از اتمام دوره های کارشناسی می توانید در نیوزیلند با مدرک خود فعالیت های قانونی و حقوقی داشته باشید. شهریه رشته ها سالانه 24000$ در سال می باشد.

  • کارشناسی حقوق: 4 ساله.
  • کارشناسی حقوق / کارشناسی تجارت: 5 ساله.

ارشد و دکترا

 

 

منبع:

http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/a-z-listing-of-academic-departments-at-aut-university,-auckland/law-at-aut-university-department-overview