دانشگاه اوکلند نیوزلند


حقوق در دانشگاه اوکلند

دانشکده حقوق دانشگاه اوکلند، بزرگترین دانشکده حقوق نیوزیلند است. دانشکده در یکی از مراکز حقوقی اوکلند واقع شده است. کتابخانه و کمپس دانشکده امکانات منحصر به فردی دارد.

کارشناسی

پس از اتمام رشته های کارشناسی می توانید در نیوزیلند فعالیت قانونی داشته باشید. شهریه رشته ها تا 27000$ در سال می باشد.

  • کارشناسی حقوق: 4 ساله.
  • دابل کارشناسی حقوق: 5 ساله. کارشناسی دوم از رشته های هنر، تجارت و بازرگانی و علوم انتخاب می شوند.

دانلود

ارشد و دکترا

شهریه رشته ها تا 27000$ در سال می باشد. برای ورود باید کارشناسی های حقوق یا وکالت ارائه دهید.

  • دیپلمای ارشد حقوق: 1 ترم.
  • کارشناسی ارشد حقوق: 1 ساله. این رشته می تواند هم به صورت تحصیلی و هم تحقیقاتی باشد. پس از اتمام رشته می توانید در نیوزیلند فعالیت قانونی داشته باشید.
  • کارشناسی ارشد مطالعات قانونی: 1 ساله.
  • دکترای تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://www.law.auckland.ac.nz/uoa/