دانشگاه تکنولوژی اوکلند


تجارت و بازرگانی در دانشگاه تکنولوژی اوکلند

کارشناسی

کارشناسی در این دانشگاه به صورت کارشناسی تجارت 3 ساله وجود دارد که در سال های آخر تحصیل با یکی از رشته های زیر تخصصی می شود:

 • حسابداری
 • تبلیغات
 • اقتصاد
 • اطلاعات سیستم های تجاری
 • حقوق بازرگانی
 • دارایی
 • مدیریت منابع انسانی
 • تجارت بین الملل
 • مدیریت
 • بازاریابی
 • داد و ستد
 • توریسم

علاوه بر رشته های ذکر شده، کارشناسی تجارت می تواند با رشته های دیگر به صورت دابل کارشناسی 4 ساله ارائه شود. شهریه دوره های تا 24000$ در سال می باشد.

ارشد و دکترا

رشته های ارشد در غالب گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد وجود دارند. رشته های تحقیقاتی نیز به صورت کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی ارائه می شون. زمینه های تخصصی دوره های ارشد عبارتند از:

 • حسابداری
 • اقتصاد
 • دارایی
 • اطلاعات سیستم های تجاری
 • تجارت بین الملل
 • مدیریت
 • بازاریابی، داد و ستد
 • مدیریت ورزش و تفریحات
 • مالیات
 • MBA

 شهریه دوره های تا 24000$ در سال می باشد، به غیر از MBA که 26000$ در سال است.  

 

 

منبع:

http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas/business