دانشگاه اوتاگو نیوزلند


تجارت و بازرگانی در دانشگاه اوتاگو

دپارتمان های این دانشکده عبارتند از:

 •  دپارتمان حسابداری و دارایی
 • دانشکده تجارت اوتاگو
 • دپارتمان اقتصاد
 • دپارتمان تجارت بین الملل
 • دپارتمان مدیریت
 • دپارتمان بازاریابی
 • دپارتمان توریسم
 • دپارتمان کارفرمایی و کار آفرینی

 

کارشناسی

در مقطع کارشناسی در این دانشگاه کارشناسی عمومی "بازرگانی" ارائه می شود که یک دوره 3 تا 4 ساله می باشد و بنا به تخصص انتخابی دانشجو می تواند در سال های آخر به صورت های کارشناسی حسابداری، اقتصاد  و ... تخصصی شود. شهریه رشته تا 21000$ در سال می باشد.   

ارشد و دکترا

شهریه دوره ها تا 23000$ در سال است.

 • گواهینامه ارشد: 1 ساله.
 • دیپلمای ارشد: 1 ساله.
 • کارشناسی ارشد: از 12 تا 18 ماه. در این مقطع چند رشته را داریم : MBA ، کارشناسی ارشد تجارت، کارشناسی ارشد کارفرمایی و کارآفرینی، کارشناسی ارشد توریسم  و کارشناسی ارشد بازرگانی. در واقع تمامی زمینه های تحصیلی نامبرده در دپارتمان های بالا در غالب این سه رشته جای می گیرند. به عبارتی دو رشته تجارت و بازرگانی بسته به واحدهای انتخابی از هر یک از دپارتمان ها تخصصی می شوند.
 • دکترای تحقیقاتی: 3 ساله.

 

 

منبع:

http://www.otago.ac.nz/departments/commerce/index.html