دانشگاه وایکاتو نیوزلند


آموزگاری در دانشگاه وایکاتو

امروز دانشگاه وایکاتو پنجاهمین سالگرد دانشکده آموزگاری خود را جشن می گیرد. این دانشکده در حال حاضر رتبه اول تحقیقات آموزشی را در نیوزلند به خود اختصاص داده است.

  کارشناسی  

طول دوره ها از 3 تا 4 سال است. دوره های کارشناسی برای دو دسته افراد ارائه می شوند. آنهایی که خود کارشناسی دارند و افرادی که ندارند. طول دوره برای گروه اول کوتاه می شود. در واقع این دوره ها برای افرادی است که قصد ثبت مدرک خود در انجمن آموزگاران را دارند.

  •  معلمی کودکستان
  • معلمی دبستان
  •  معلمی - دبیرستان :   تمام زمینه های تخصصی دبیرستان در هنر و علوم در این کارشناسی جای می گیرد مانند: تاریخ، علوم اجتماعی، ریاضی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی، موسقی، تئاتر، رقص، ورزش و تربیت بدنی، مشاوره... 
  • معلمی مقاطع بالاتر از دبیرستان
  • تکنولوژی های آموزشی

  

ارشد  

رشته های ارشد در مقاطع گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد قرار می گیرند. در سطح کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مدارس، آموزش، ورزش و تربیت بدنی و آموزش های خاص ارائه می شود.

فهرست کلیه رشته های ارشد

ت  حقیقاتی 

همانطور که در بالا ذکر شد، این دانشگاه رتبه اول دانشگاه های نیوزلند را در تحقیقات آموزشی دارد. رشته های تحقیقاتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارند. اطلاعات بیشتر

 

منبع:

http://edlinked.soe.waikato.ac.nz/