دانشگاه ولینگتون نیوزلند


آموزگاری در دانشگاه ولینگتون

این دانشگاه پیشینه ای 130 ساله در ارائه رشته های آموزگاری دارد. در سال 2005 یک دانشکده مجزا به رشته های آموزگاری اختصاص داده شد.

 

 

کارشناسی

در این مقطع تعدادی کارشناسی و تعدادی دابل کارشناسی وجود دارد.

 • کارشناسی معلمی / کارشناسی هنر: این کارشناسی 4 ساله برای دانش آموزان دوران کودکستان می باشد.  شهریه سالانه 21000$ است.
 • کارشناسی معلمی / کارشناسی هنر: 4 سال. این رشته برای معلمی دانش آموزان دبستان و دبیرستان است. زمینه های تخصصی عبارتند از: هنر، تئاتر، زبان انگلیسی، زبان های دیگر، علوم اجتماعی، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد...  شهریه سالانه 23000$ است.
 • کارشناسی معلمی / کارشناسی علوم: 4 ساله و خاص دوران دبستان و  دبیرستان. زمینه های تحصیلی: ریاضی، فیزیک، شیمی، سلولی و ملکولی، بیوتکنولوژی، محیط زیست، اکولوژی تنوع زیستی، علوم آبی، کامپیوتر و الکترونیک...  شهریه سالانه 26000$ است.
 • کارشناسی معلمی - کودکستان: 3 ساله.  شهریه سالانه 23000$ است.
 • کارشناسی آموزش: این دوره 3 ساله خود در برگیرنده چندین رشته می باشد: کارشناسی آموزش، کارشناسی آموزش و روانشناسی، کارشناسی مطالعات آموزش کودکان، کارشناسی آموزش به جنسیت های مختلف و مطالعات زنان.  شهریه سالانه 23000$ است.

کارشناسی های یک ساله

تعدادی کارشناسی یک ساله در این دانشکده وجود دارد که برای دانشجویان خارجی بسیار با ارزش می باشد. برای ورود به این کارشناسی ها باید مدرک کارشناسی معلمی داشته باشید. در واقع با گذراندن این یک سال، مدرک شما در انجمن آموزگاران نیوزلند به ثبت می رسد. شهریه سالانه هر یک از رشته 22500$ است.

 • معلمی کودکستان
 • معلمی دبستان
 • معلمی دبیرستان 

ارشد و دکترا

در مقطع ارشد رشته ها در غالب "آموزش" ارائه می شوند، نه معلمی. این رشته های برای دانشجویانی است که مدرک کارشناسی معلمی دارند. برای ورود این مدرک را باید در انجمن آموزگاران ولینگتون به ثبت برسانید. شهریه رشته ها تا 22000$ می باشد.

 • کارشناسی ارشد آموزش : 1 ساله.
 • کارشناسی ارشد آموزش - هنر: 1 ساله.
 • دکترای تحقیقاتی: اطلاعات موضوعات تحقیقاتی و طول دوره ها را در اینجا بیابید.

 

 

منبع:

http://www.victoria.ac.nz/education/