دانشگاه اوکلند نیوزلند


آموزگاری در دانشگاه اوکلند

زمینه های تحصیلی این دانشکده عبارتند از: معلمی، آموزش، مشاوره و روانشناسی. این دانشکده در سال 1990 تاسیس یافت و با داشتن 5 کمپس و 7 دپارتمان  یکی از بزرگترین دانشکده های آموزگاری نیوزلند می باشد. دپارتمان ها عبارتند از:

  •  دپارتمان هنر، ادبیات و زبان های مختلف
  •  دپارتمان مطالعات حیاتی در آموزش
  • دپارتمان مطالعات بومی
  • دپارتمان تربیت معلم
  • دپارتمان مشاوره و خدمات اجتماعی
  • دپارتمان علوم، ریاضیات و تکنولوژی
  • دپارتمان آموزش

  • کارشناسی

دراین مقطع تعدادی زیادی رشته در این دانشگاه وجود دارد. رشته ها در سه گروه عمده کودکستان، دبستان و دبیرستان جای داده می شوند. علاوه بر رشته های معلمی، رشته های آموزش نیز وجود دارند. تخصص ها نیز در زمینه های ورزش و تربیت بدنی، هنر، علوم مختلف، مشاوره و ... می باشند. رشته ها به صورت های دوره های دیپلما و کارشناسی و دابل کارشناسی وجود دارند. طول دوره ها بسته به نوع رشته از 3 تا 4 سال است.

آیلتس مورد نیاز ورودی 7.5 می باشد. شهریه دوره ها تا 23000$ در سال است.

 فهرست کلیه رشته های کارشناسی

  • ارشد و دکترا

در این مقطع رشته ها در غالب گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد هستند.  بیشتر رشته ها در زمینه های آموزش می باشند تا معلمی. دوره های گواهینامه و دیپلمای ارشد رشته های معلمی را ارائه می دهند. در کارشناسی ارشد رشته های آموزش، مدیریت مدارس و مشاوره را داریم. دوره های تحقیقاتی به صورت کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی وجود دارند. طول دوره ها از 1 تا 1.5 سال است.

برای ورود به دوره های ارشد باید مدرک معلمی خود را در انجمن آموزگاران نیوزلند به ثبت برسانید. آیلتس مورد نیاز ورودی 7.5 می باشد. شهریه دوره ها تا 26000$ در سال است.

فهرست کلیه رشته های ارشد و دکترا

 

 

منبع:

http://www.education.auckland.ac.nz/uoa/