دانشگاه اوتاگو نیوزلند


داروسازی در دانشگاه اوتاگو نیوزلند

این دانشکده در واقع دانشکده ملی داروسازی نیوزلند خوانده می شود که در سال 1963 تاسیس یافت. در حال حاضر رشته داروسازی در کلیه مقاطع در این دانشگاه وجود دارد.

شهریه دوره ها تا 31000$ در سال می باشد.

کارشناسی

کارشناسی داروسازی 4 ساله است. برای ورود باید آزمون UMAT یا GAMSAT را انجام دهید. اطلاعات بیشتر را در بروشور زیر بیابید.

دانلود     

ارشد

برای ورود به دوره های ارشد باید مدرک خود را در انجمن داروسازان نیوزلند به ثبت رسانده باشید.

  • گواهینامه ارشد: 1 ترم.
  • دیپلمای ارشد: 1 سال.
  • کارشناسی ارشد: 1.5 سال.

دکترا

دکترای داروسازی در غالب تحقیقاتی در این دانشگاه ارائه می شود. اطلاعات بیشتر

 

منبع:

http://pharmacy.otago.ac.nz/