دانشگاه وایکاتو


مهندسی در دانشگاه وایکاتو

زمینه های مهندسی در این دانشگاه عبارتند از: بیومدیکال، الکترونیک، مواد، مکانیک و نرم افزار. این رشته ها در مقاطع مختلف ارائه می شوند. تعدادی دابل کارشناسی نیز وجود دارد.

کارشناسی

دوره های کارشناسی 4 ساله اند. مهندسی بیومدیکال، مهندسی الکترونیک، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی نرم افزار. شهریه دوره ها 29000$ در سال می باشد.

دابل کارشناسی

طول دوره ها 5 سال است. کارشناسی دوم از رشته های بیوتکنولوژی، فیزیک و الکتریک می باشد.

ارشد

تمام دوره های کارشناسی در دوره ارشد به صورت رشته های  1 ساله وجود دارند. شهریه رشته ها 31000$ در سال است.

دوره های تحقیقاتی

دوره های تحقیقاتی در غالب کارشناسی ارشد تحقیقاتی و دکترای تحقیقاتی وجود دارند. اطلاعات بیشتر

 

 

منبع:

http://www.eng.waikato.ac.nz/