دانشگاه تکنولوژی اوکلند


مهندسی در دانشگاه تکنولوژی اوکلند

کارشناسی

کارشناسی مهندسی در این دانشگاه به دو صورت کارشناسی مهندسی ( 4 ساله )  و کارشناسی تکنولوژی مهندسی ( 3 ساله ) ارائه می شود. شهریه رشته ها سالانه 26000$ می باشد.

  • کارشناسی مهندسی

زمینه های تحصیلی عبارتند از: مهندسی بیوالکترونیک، مهندسی الکتریک و الکترونیک، مهندسی مکانیک.

  • کارشناسی تکنولوژی مهندسی 

زمینه های تحصیلی: مهندسی کامپیوتر، مهندسی  الکتریک، مهندسی  الکترونیک، مهندسی شبکه و ارتباطات، مهندسی مکانیک.

ارشد و دکترا

رشته های کارشناسی در این مقاطع ارائه می شوند. رشته مدیریت ساخت نیز به رشته های قبلی اضافه می شود. طول دوره تمام دوره های ارشد به غیر از دوره های تحقیقاتی 1 سال است. شهریه رشته ها سالانه 26000$ می باشد.

 

منبع:

http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas/engineering