دانشگاه چارلز داروین


معرفی

دانشگاه چارلزداروین واقع در استرالیای شمالی می باشد. ایده اولیه تاسیس دانشگاه به سال 1989 برمی گردد اما در واقع در سال 2004 تاسیس شد و از جدیدترین دانشگاه های استرالیا می باشد. امروزه با داشتن بیش از 20000 دانشجو در بخش آموزش عالی و حدود 14000 دانشجو در بخش فنی حرفه ایی ، بزرگترین دانشگاه استرالیای شمالی نیز به حساب می آید.

دانشگاه در دو بخش آموزش عالی و فنی حرفه ایی (TAFE ) رشته های تحصیلی خود را ارائه می دهد و در واقع یکی از 5 موسسه آموزشی در استرالیاست که ارائه دهنده دوره های فنی حرفه ایی می باشند. چالرز داروین به دلیل مطالعات خود در زمینه های علوم بومی، علوم مناطق گرمسیری و علوم مربوط به صحرا و بیابان در سطح ملی و بین المللی مطرح می باشد.

در طول 6 سال گذشته چارلز داروین بسیار تلاش داشته است که در زمینه تحقیقات پیشرفت کند و در این زمینه موفق نیز بوده است. در حال حاضر زمینه های تحقیقاتی دانشگاه عبارتند از:

 • مدیریت منابع طبیعی و فرهنگی
 • بهداشت و سلامت انسانی
 • یادگیری، آموزش و زندگی کردن
 • جوامع و گسترش

چالرز داروین 8 کمپس دارد که در نواحی مختلف استرالیای شمالی پراکنده می باشند.

دانشکده ها

چارلز داروین 3 دانشکده و 12 کالج دارد که در زیر فهرست شده اند.

 • دانشکده آموزش و علوم بهداشت
 • دانشکده حقوق، تجارت و هنر
 • دانشکده مطالعات پیشرفته
 • کالج آموزش و یادگیری زبان
 • کالج مطالعات بومی استرالیا
 • کالج هنر و جامعه شناسی
 • کالج آموزش و پرورش
 • کالج مهندسی و فناوری اطلاعات
 • کالج محیط زیست و علوم طبیعی
 • کالج علوم بهداشت
 • کالج علوم بهداشت
 • کالج حقوق و تجارت
 • کالج علوم سیاسی و اجتماعی