دانشگاه ولینگتون


مهندسی در دانشگاه ولینگتون

مهندسی در این دانشگاه در سه زمینه تخصصی زیر وجود دارد.

  • مهندسی الکترونیک و کامپیوتر
  • مهندسی شبکه
  • مهندسی نرم افزار

 

 

این زمینه ها در کلیه مقاطع ارائه می شوند. شهریه دوره ها تا 27000$ در سال می باشد.

 

منبع:

http://www.victoria.ac.nz/engineering/