رنکینگ جهانی رشته های علوم سلامت در دانشگاه های استرالیا


 

در رده بندی تایمز سال 2010 که 50 دانشگاه برتر دنیا در زمینه رشته های علوم سلامت مورد بررسی قرار گرفتند،  تعدادی از دانشگاه های گروه 8 استرالیا نیز در میان این 50 دانشگاه برار قرار گرفتند. رده بندی ها به قرار زیر است:

 

رشته های علوم سلامت در بر گیرنده رشته های پزشکی، علوم پزشکی، پرستاری، مامایی و ... می باشد.

بهتر است بدانید رتبه های اول تا چهارم این رده بندی به ترتیب به دانشگاه های هاروارد، استنفورد، کمبریج و اکسفورد تعلق گرفت.