دانشگاه جیمزکوک


داروسازی در دانشگاه جیمزکوک

در این دانشگاه داروسازی در مقاطع زیر ارائه می شود. شهریه دوره ها تا 30000$ در سال است. برای ورود به دوره کارشناسی باید آزمون GAMSAT را انجام دهید و برای دوره های ارشد باید مدرک خود را در انجمن داروسازان استرالیا ثبت نمایید. آیلتس ورودی این رشته 7 است.

 

 

منبع:

http://www.jcu.edu.au/phms/