دانشگاه ساث استرالیا


داروسازی در دانشگاه ساث استرالیا

داروسازی در این دانشگاه در دانشکده پزشکی ارائه می شود. رشته ها در تمامی مقاطع کارشناسی، دابل کارشناسی، ارشدو دکترای تحصیلی وارشد و دکترای تحقیقاتی وجود دارند.

کارشناسی

برای ورود به رشته های کارشناسی باید آزمون GAMSAT را انجام دهید. آیلتس ورودی 6.5 می باشد.

  •  کارشناسی داروسازی: 4 سال با شهریه سالانه 31000$.
  • کارشناسی علوم دارویی: 3 سال با شهریه سالانه 25000$
  • کارشناسی علوم دارویی/ کارشناسی داروسازی: 5 سال با شهریه سالانه 31000$.
  • کارشناسی علوم پزشکی/ کارشناسی داروسازی: طول دوره 1 سال. این رشته برای دانشجویانی است که در حال حاضر کارشناسی داروسازی یا کارشناسی پزشکی خود را دارند و می توانند این یک سال را به مدرک خود اضافه کنند. شهریه 26000$ به ازای یک سال است.

ارشد و دکترای تحصیلی

برای ورود به مقاطع بالاتر از کارشناسی باید مدرک خود را در انجمن داروسازان استرالیا به ثبت رسانده باشید. آیلتس ورودی 7 می باشد.

  • گواهینامه ارشد داروسازی: 1 ترم.
  • دیپلمای ارشد داروسازی: 1 سال با شهریه 25000$ در سال.
  • کارشناسی ارشد داروسازی: 1.5 سال با شهریه 26000$ در سال.
  • دکترای داروسازی: 3 سال با شهریه 26000 در سال.

ارشد و دکترای تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://www.unisa.edu.au/pmbs/