دانشگاه لاتروب


داروسازی در دانشگاه لاتروب

داروسازی در دانشگاه لاتروب به صورت کارشناسی ارائه می شود و در مقاطع بالاتر به صورت تحقیقاتی است.

  • کارشناسی داروسازی: طول دوره 4 سال با شهریه سالانه 27000$. آیلتس ورودی 6.5 می باشد. برای ورود باید آزمون GAMSAT را انجام دهید.
  • دوره های تحقیقاتی: داروسازی در غالب ارشد و دکترا در این دانشگاه وجود دارد. اطلاعات موضوعات تحقیقاتی و اساتید آنها را در اینجا بیابید. 

 

 

منبع:

http://www.latrobe.edu.au/pharmacy/