دانشگاه کیو یو تی


داروسازی در دانشگاه کیویوتی

 

این دانشگاه، در دانشکده علوم خود رشته  داروسازی را ارائه می دهد. این رشته تنها در مقطع کارشناسی وجود دارد و در مقاطع بالاتر به صورت تحقیقاتی است.

  • کارشناسی داروسازی: طول دوره 4 سال. 12000$ شهریه به ازای هر ترم. جهت ورود باید آزمون GAMSAT را انجام دهید. آیلتس ورودی 7 می باشد.
  • دوره های تحقیقاتی: به صورت های ارشد و دکترای تحقیقاتی وجود دارند. اطلاعات مربوط به موضوعات تحقیقاتی و اساتید راهنما را در اینجا بیابید.

 

 

منبع:

http://www.scitech.qut.edu.au/about/disciplines/pharmacy/