دانشگاه مک کواری


مهندسی در دانشگاه مک کواری

مهندسی در این دانشگاه  دانشکده مجزایی ندارد و بخشی از دانشکده علوم می باشد. رشته های مهندسی عبارتند از:

  • مهندسی الکترونیک
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی نرم افزار
  • مهندسی ارتباطات
  • مهندسی سیستم های بدون سیم
  • دابل کارشناسی: کارشناسی دوم از رشته های ریاضی، آمار و فیزیک هستند.

این رشته ها در مقاطع کارشناسی ارائه می شوند و در مقاطع بالاتر به صورت تحقیقاتی هستند. اطلاعات دوره های تحقیقاتی را در اینجا بیابید. طول دوره ها 4 سال است با شهریه 26000$ در سال.

 

منبع:

http://www.engineering.mq.edu.au/