دانشگاه وسترن استرالیا


مهندسی در دانشگاه وسترن استرالیا

در این دانشگاه رشته های مهندسی در مقاطع ارشد به صورت گواهینامه و دیپلمای ارشد نیز ارائه می شوند و این برای دانشجویانی  که شرایط ورود مستقیم به ارشد را ندارند مناسب است. دوره های کارشناسی 4 ساله و ارشد 2 ساله اند. شهریه دوره ها تا 34000$ در سال است. برای ورود به رشته های ارشد باید رشته های مهندسی یا رشته های مربوطه ارائه دهید.

کالج مهندسی عمران و منابع

در این کالج  علاوه بر رشته های عمران، رشته های مهندسی معدن نیز وجود دارند.

فهرست کلیه رشته ها

کالج مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر

 رشته های تحصیلی در زمینه های علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، اطلاعات سیستم ها و علوم ریاضی هستند.

فهرست کلیه رشته ها

کالج مهندسی الکتریک، الکترونیک و کامپیوتر

علاوه بر رشته های کلاسیک الکتریک، الکترونیک و کامپیوتر ، زمینه های تحصیلی جدیدی در این کالج ارائه می شود تکنولوژی میکروچیپ ها، فیبرهای نوری، ماهواره ها، سنسورهای بیومدیکال، تکنیک های سیگنالینگ و ... در قسمت مهندسی الکتریک و الکترونیک رشته های کنترل، قدرت و ارتباطات را داریم. مهندسی کامپیوتر: سیستم های هوشمند، شبکه، اتوموتیو، نرم افزار و سیگنالینگ. رشته های تلفیقی نیز در این کالج ارائه می شوند 

کالج مهندسی  محیط زیست

زمینه های تحصیلی عبارتند از: هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، مطالعات آب های شیرین و مطالعات اقیانوس ها. رشته های تحصیلی تلفیقی با تجارت و بازرگانی و علوم نیز وجود دارد.

فهرست کلیه رشته ها 

کالج مهندسی  مکانیک و شیمی

در این کالج رشته های تلفیقی زیاد هستند. زمینه های تحصیلی عبارتند از مهندسی شیمی، مواد، مکانیک، مکاترونیک و نفت و گاز.

کالج ریاضی و آمار

فهرست رشته های دانشکده

 

منبع:

http://www.ecm.uwa.edu.au/