دانشگاه ولونگونگ


مهندسی در دانشگاه ولونگونگ

در این دانشگاه دانشکده مهندسی از دانشکده فناوری اطلاعات جداست. در دانشکده فناوری اطلاعات نیز تعدادی رشته مهندسی ارائه می شود.

 

دانشکده مهندسی

 این دانشکده  خود 4 کالج مجزای مهندسی دارد. مهمترین مطلب در مورد این دانشکده این است که دانشکده مهندسی دانشگاه ولونگونگ به دلیل عملکرد موفق خود  یکی از دانشکده های گروه هشت استرالیا می باشد. آیلتس دوره های کارشناسی 6 و مقاطع بعد از کارشناسی 6.5 است. شهریه دوره ها تا 34000$ در سال می باشد. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ولونگونگ (واقع در نزدیکی سیدنی، هزینه زندگی مناسب)  سالانه تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی به این دانشکده می پیوندند. در هر یک از کالج ها رشته ها در سطوح کارشناسی، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد و دابل کارشناسی وجود دارند.  با کلیک کردن روی هریک از کالج ها فهرست دوره های کارشناسی ارشد را خواهید یافت. فهرست دوره های کارشناسی را در اینجا بیابید. 

کالج مهندسی عمران، معدن و محیط زیست

کالج مهندسی مکانیک، مکاترونیک و مواد

در این کالج رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی هستند. در سطوح ارشد دوره ها تحقیقاتی می باشند. اطلاعات دوره های کارشناسی را در بالا بیابید.

کالج مهندسی فیزیک

زمینه های تحصیلی عبارتند از: مهندسی بیومدیکال و پرتوها، نانوتکنولوژی، علوم هسته ای و تکنولوژی، فتونیک، فیزیک و ریاضیات.

کالج مهندسی الکتریک، کامپیوتر، انفورماتیک و ارتباطات

دوره های تحقیقاتی

تحقیقات در این دانشکده به دلیل ماهیت تحقیقاتی رشته ها بسیار فعال می باشد. برخی رشته ها در مقاطع ارشد تنها به صورت تحقیقاتی ارائه می شوند. موضوعات تحقیقاتی

دانشکده فناوری اطلاعات

علاوه بر رشته های فناوری اطلاعات، تعدادی رشته مهندسی مانند مهندسی های کامپیوتر، الکتریک و نرم افزار نیز در اینجا ارائه می شوند. شرایط ورودی و شهریه دوره ها همانند رشته های مهندسی است.

 

منبع:

http://www.uow.edu.au/eng/index.html