دانشگاه لاتروب


مهندسی در دانشگاه لاتروب

کالج مهندسی بخشی از دانشکده علوم و فناوری دانشگاه لاتروب است که خود چندین دپارتمان دارد. در هر دپارتمان تعدادی از رشته های مهندسی در مقاطع مختلف ارائه می شوند. دوره های کارشناسی 4 ساله، دابل کارشناسی 5 ساله و ارشد 1 تا 2 ساله هستند. دوره های تحقیقاتی در مقطع ارشد و دکترا وجود دارند. شهریه دوره ها تا 24000$ در سال هستند. آیلتس ورودی برای کارشناسی 6 و مقاطع بالاتر 6.5 است.

دپارتمان مهندسی عمران و علوم فیزیکی

در این دپارتمان رشته های مهندسی عمران به صورت کارشناسی، دابل کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود دارد. دابل کارشناسی ها به صورت تلفیق با رشته های فیزیکی و ریاضیاتی هستند. مهندسی عمران در کارشناسی ارشد رشته ای جدید می باشد با تخصص در "فراساختارهای پایدار".

فهرست کلیه رشته ها 

دپارتمان علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

زمینه های تحصیلی: علوم کامپیوتر و بازیهای کامپیوتری، فناوری اطلاعات، اطلاعات سیستم ها. تعدادی دابل کارشناسی نیز وجود دارد که کارشناسی دوم از رشته های تجاری بازرگانی است.

دپارتمان مهندسی الکترونیک

زمینه های تحصیلی: مهندسی الکترونیک، تکنولوژی الکترونیک. مهندسی الکترونیک به صورت دابل کارشناسی نیز با رشته های ارتباطات، بیومدیکال و میکروالکترونیک ارائه می شود.

  • کارشناسی
  • ارشد: در این مقطع تنوع رشته ها بیشتر شده و رشته هایی چون مهندسی ارتباطات، مهندسی میکروالکترونیک و شبکه نیز اضافه می شوند.

دپارتمان ریاضیات و آمار

دپارتمان فیزیک

زمینه های تحصیلی: فیزیک در فضا، علوم مواد، نانوتکنولوژی، اشعه ایکس...

 

منبع:

http://www.latrobe.edu.au/sems/