دانشگاه تکنولوژی کویینزلند


مهندسی در دانشگاه کیو.یو.تی

این دانشکده با داشتن 6000 دانشجو در مقاطع مختلف، بزرگترین دانشکده دانشگاه تکنولوژی کویینزلند است. در این دانشکده 3 کالج مهندسی وجود دارد. رشته های مهندسی در سطح کارشناسی نسب به مقاطع بالاتر تنوع بیشتری دارند. در سطح کارشناسی رشته های دابل کارشناسی نیز در هر 3 کالج ارائه می شوند. شهریه رشته ها تا 14000$ به ازای هر ترم می باشد.

کالج نقشه کشی و طراحی

رشته های ارائه شده در این دانشکده در زمینه های نقشه کشی و طراحی هستند. این زمینه ها عبارتند از: معماری، طراحی داخلی، طراحی صنعتی و معماری منظر.

  • کارشناسی: در این مقطع رشته کارشناسی طراحی را داریم که در سال های اول عمومی بوده و در سال های آخر با یکی از زمینه های طراحی نامبرده در بالا اختصاصی می شود. طول دوره 4 سال است.
  • ارشد: در این سطح، علاوه بر رشته های طراحی، مدیریت مهندسی نیز اضافه می شوند. طول دوره ها اکثرا 1 سال است.
  • ارشد و دکترای تحقیقاتی

کالج سیستم های مهندسی

زمینه های مهندسی این کالج عبارتند از: هوا فضا، عمران، عمران و ساخت، عمران و محیط زیست، الکتریک، انفومکاترونیک، مکانیک، بیومدیکال و نرم افزار.

  • کارشناسی: در این مقطع رشته کارشناسی مهندسی را داریم که در سال های اول عمومی بوده و در سال های آخر با یکی از زمینه های مهندسی نامبرده در بالا اختصاصی می شود. طول دوره 4 سال است.
  • ارشد: دوره های ارشد، اکثرا 1 ساله هستند و علاوه بر زمینه های تحصیلی نامبرده در بالا رشته های مدیریت مهندسی نیز اضافه می شوند.
  • دوره های تحقیقاتی: اطلاعات این دوره ها را در لینک بالا بیابید. 

کالج  توسعه شهری

در این کالج در سطح کارشناسی  و ارشد رشته " توسعه شهری"  را داریم. اطلاعات دوره های تحقیقاتی را در بالا بیابید.

 

منبع:

http://www.bee.qut.edu.au/