دانشگاه تکنولوژی سویین برن


مهندسی در دانشگاه تکنولوژی سویین برن

در این دانشگاه رشته های مهندسی بر اساس زمینه تحصیلی دسته بندی می شوند. دوره های کارشناسی 3 یا 4 ساله هستند. دابل کارشناسی ها 5 ساله اند و دوره های ارشد اکثرا 18 ماهه. شهریه دوره ها تا 24000$ در سال می باشد.

خلبانی و هوانوردی

  • کارشناسی: در این مقطع رشته های هوانوردی و خلبانی به صورت کارشناسی و دابل کارشناسی وجود دارند. کارشناسی دوم از رشته های مدیریت و بازرگانی است. دانشجو پس از اتمام رشته های خلبانی این دانشگاه می تواند به صورت خلبان حرفه ایی در بخش های مختلف فعالیت کند.
  • ارشد: در این گروه رشته هوانوردی به صورت گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد ارائه می شوند. رشته مدیریت هوانوردی نیز در غالب گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد وجود دارد.

           

کارشناسی                       ارشد

 مهندسی

  • مکانیک: کارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی مکانیک/ کارشناسی بازرگانی
  • بیومدیکال: کارشناسی مهندسی بیومدیکال، کارشناسی بیومدیکال/مهندسی الکتریک و کامپیوتر
  • عمران: در این بخش رشته های کارشناسی ارشد نیز وجود دارند. در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران و رشته عمران/کارشناسی بازرگانی وجود دارد. در قسمت ارشد علاوه بر عمران، رشته مدیریت ساخت نیز ارائه می شود.

            

عمران                           مدیریت ساخت

  • طراحی مهندسی: طراحی به صورت طراحی صنعتی است. رشته کارشناسی مهندسی طراحی در این قسمت وجود دارد.
  • روبوتیک و مکاترونیک: رشته ها در مقطع کارشناسی و دابل کارشناسی وجود دارند.کارشناسی دوم از از رشته های بازرگانی و الکتریک و نرم افزار می باشد. 

مدیریت

رشته ها در تنها در مقاطع ارشد وجود دارند.

  • مدیریت ریسک: رشته مدیریت ریسک در مقاطع گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد وجود دارند.
  • مدیریت ساخت: رشته مدیریت ساخت در مقاطع گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد ارائه می شوند.

تکنولوژی پیشرفته ساخت

این رشته نیز تنها در مقاطع ارشد به صورت گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد ارائه می شود.

دانلود

 

 

منبع:

http://www.swinburne.edu.au/engineering/