دانشگاه کنبرا


مهندسی در دانشگاه کنبرا

رشته های تحصیلی در این دانشکده در سه زمینه تحصیلی زیر هستند:

  • مهندسی نرم افزار
  • ریاضیات و آمار
  • اطلاعات سیستم ها

این سه زمینه تحصیلی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترای تحقیقاتی ارائه می شوند. دوره های کارشناسی 3 ساله و دوره های ارشد از 1 تا 2 سال هستند. در ارشد مقاطع گواهینامه ارشد و دیپلمای ارشد نیز وجود دارد. شهریه دوره ها تا 26000$ در سال می باشد. فهرست کلیه رشته ها:

 

 

منبع:

http://www.canberra.edu.au/faculties/ise