دانشگاه دیکین


مهندسی در دانشگاه دیکین

رشته های مهندسی در این دانشکده در سه رشته تحصیلی عمران، مکانیک و مکاترونیک و روبوتیک ارائه می شوند.

کارشناسی

طول دوره ها 4 سال است با شهریه 24000$ در سال. آیلتس ورودی 6 می باشد.

  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی مکاترونیک و روبوتیک

ارشد

رشته های ارشد در زمینه های تحصیلی نامبرده در بالا هستند. دوره کارشناسی ارشد 1.5 ساله است. دوره ی دیپلمای ارشد 1 ساله نیز برای هر سه مهندسی وجود دارد. شهریه رشته ها 24000$ در سال است. آیلتس ورودی 6.5 می باشد.

تحقیقاتی

در حال حاضر موضوعات جذاب و مدرنی در دانشکده در حال تحقیق هستند. اطلاعات آنها را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.deakin.edu.au/scitech/eng/