دانشگاه جیمزکوک


مهندسی در دانشگاه جیمزکوک

زمینه های تحصیلی دانشکده عبارتند از: نجوم و ستاره شناسی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی الکتریک و کامپیوتر، مهندسی مکانیک، فیزیک و ریاضیات. هریک از این رشته ها در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا ارائه می شوند. با کلیک کردن روی هریک اطلاعات مقاطع مختلف را ببینید. شهریه دوره ها تا 24000$ در سال می باشد.

 

منبع:

http://www.jcu.edu.au/fse/