دانشگاه سادرن کراس


معرفی

دانشگاه سادرن کراس، واقع در سواحل شمالی نیو سوث ویلز در سال 1994 تاسیس شد. هم اکنون بیش از 14000 دانشجو از بیش از 50 ملت مختلف دارد.

دانشگاه سادرن کراس با مرکز ملی مطالعات دریایی شریک می باشد و دوره های کارشناسی مطالعات دریایی را در مرکز ملی به دانشجو ارائه می دهد. برنامه مطالعات دریایی سادرن کراس یکی از معتبر ترین برنامه های درسی آبی در استرالیا می باشد.

دانشگاه 4 کمپس دارد که یکی از آنها واقع در سیدنی می باشد. کمپس لیزمور، کمپس اصلی و بزرگ سادرن کراس است که در 3 کیلومتری شهر لیزمور در سواحل شمالی واقع شده و 60 هکتار مساحت دارد.

مراکز تحقیقاتی دانشگاه عبارتند از:

 • مرکز تحقیقاتی ژنتیک گیاهی
 • مرکز تحقیقاتی علوم زمینی
 • مرکز مطالعاتی فوتو شیمی و فارماکولوژی
 • مرکز مطالعاتی توریسم و گردشگری
 • مرکز مطالعاتی کودکان
 • مرکز مطالعاتی اکولوژی دریا
 • مرکز مطالعاتی مدیریت محیط زیست
 • مرکز تحقیقاتی بیو شیمی ساحل

دانشکده ها

دانشکده هنر و علوم:

 • کالج هنر و علوم اجتماعی
 • کالج رشته های معلمی
 • کالج علوم محیط زیستی و مدیریت
 • کالج مطالعات مردم بومی استرالیا
 • کالج بهداشت و علوم انسانی
 • دپارتمان روانشناسی
 • دپارتمان تربیت بدنی و مدیریت ورزشی
 • دپارتمان داروهای طبیعی و داروهای مکمل
 • دپارتمان پرستاری و مراقبت از بیمار

دانشکده تجارت و حقوق:

 • کالج  بازرگانی و مدیریت
 • کالج توریسم و مدیریت هتل
 • کالج حقوق و وکالت
 • کالج مدیریت
 • کالج هتل سیدنی