دانشگاه تاسمانیا


مهندسی در دانشگاه تاسمانیا

دانشکده مهندسی بزرگترین دانشگده دانشگاه تاسمانیا می باشد. در این دانشکده علاوه بر رشته های مهندسی رشته های دیگری نیز وجود دارند که در زیر فهرست شده اند. با کلیک کردن روی هر یک می توانید فهرست رشته های مقاطع مختلف را ببینید. در هر گروه رشته ها در مقاطع مختلف و به صورت تلفیقی وجود دارند. کارشناسی ها 4 ساله و رشته ارشد از 1 تا 2 هستند. در مقطع ارشد رشته های گواهینامه و دیپلمای ارشد نیز ارائه می شود. شهریه رشته ها تا 24000$ در سال می باشد.

زمینه های تحصیلی: کشاورزی و علوم کشاورزی.

زمینه های تحصیلی: معماری، نقشه کشی، طراحی وسایل، طراحی محیط زیست.

زمینه های تحصیلی: رسانه ها، ارتیاطات، اطلاعات سیستم ها، سیستم های تجاری، مدیریت اطلاعات، تکنولوژی رسانه ها، فناوری اطلاعات.

زمینه های تحصیلی: عمران، ژئوتکنیکال، مکانیک، مکاترونیک، الکتریک، الکترونیک و ارتباطات، کامپیوتر.

زمینه های تحصیلی: محیط زیست، طراحی و نقشه کشی، مدیریت محیط زیست.

 

منبع:

http://fcms.its.utas.edu.au/scieng/scieng/