دانشگاه بالارات


مهندسی در دانشگاه بالارات

به طور کلی رشته های مهندسی این دانشگاه در سه زمینه تحصیلی عمران، مکانیک و معدن هستند.

کارشناسی

در کارشناسی هر سه مهندسی نامبرده در بالا در غالب رشته های 3 ساله ارائه می شوند به همراه رشته 3 ساله مدیریت مهندسی. شهریه دوره های کارشناسی و بالاتر تا 24000$ در سال می باشد.

ارشد و دکترا

  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم در هر 3 گرایش عمران، مکانیک و معدن با طول دوره 2 سال
  • کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی در هر 3 گرایش عمران، مکانیک و معدن با طول دوره 1.5
  • دیپلمای ارشد مهندسی معدن- 1 ساله
  • دکترای تحقیقاتی

 

منبع:

http://www.ballarat.edu.au/ard/sci-eng/programs/engineering.shtml