دانشگاه سادرن کویینزلند


مهندسی در دانشگاه سادرن کویینزلند

این دانشکده در سال 1997 تاسیس یافت و با وجود سابقه کم موفقیت خوبی بدست آورد و هم اکنون 2500 دانشجو دارد. رشته های مهندسی تنوع بسیار دارند و در کلیه مقاطع اصلی و غیر اصیل ارائه می شوند. به طور کلی مهندسی در این دانشگاه در این زمینه هاست: کشاورزی، عمران، محیط زیست، الکتریک، الکترونیک، کامپیوتر و قدرت، مکانیک و مکاترونیک، علوم فضایی. در اینجا رشته های مهندسی با تفکیک بیشتر تقسیم بندی شده اند. رشته ها در مقاطع دیپلمای کارشناسی، کارشناسی، دابل کارشناسی، گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد، کارشناسی ارشد و دکترا هستند. شهریه دوره ها تا 25000% در سال هستند. فهرست کلیه رشته ها را در اینجا بیابید.

 مهندسی الکتریک و الکترونیک 

 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی الکتریک و الکترونیک
 • مهندسی کنترل
 • مهندسی قدرت  

مهندسی کشاورزی، عمران و محیط زیست 

 

 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی عمران
 • مهندسی محیط زیست
 • مدیریت ساخت
 • مدیریت فراساختارها

 مهندسی مکانیک و مکاترونیک 

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی مکاترونیک

 علوم فضایی 

 • اطلاعات سیستم های جغرافیایی
 • نقشه برداری از زمین

 

منبع:

http://www.usq.edu.au/engsurv