دانشگاه چارلزداروین


مهندسی در دانشگاه چارلزداروین

رشته های این دانشکده به دو بخش مهندسی و فناوری اطلاعات تقسیم می شوند. رشته های ارائه شده در بخش کارشناسی ارشد در نوع خود خاص می باشند.

مهندسی

رشته های مهندسی به صورت های دیپلما، کارشناسی، دابل کارشناسی  و ارشد وجود دارند.

  • کارشناسی: در این مقطع مهندسی های عمران، الکتریک و الکترونیک و مکانیک ارائه می شوند. به همراه تعدادی دابل کارشناسی. کارشناسی دوم از رشته های تجارت و بازرگانی و علوم هستند. طول دوره ها به ترتیب 4 سال و 5 سال می باشد. با شهریه 23000$ در سال.
  • ارشد: در ارشد هر سه رشته مهندسی را در غالب کارشناسی ارشد داریم. با طول دوره 2 سال. رشته مدیریت مهندسی نیز در این مقطع ارائه می شود به همراه دابل مستر مدیریت مهندسی/MBA. شهریه دوره ها تا 24000$ در سال می باشد.
  • ارشد و دکترای تحقیقاتی

فناوری اطلاعات

  • کارشناسی: در این مقطع فناوری اطلاعات به صورت کارشناسی و دابل کارشناسی وجود دارد. کارشناسی دوم از رشته های مهندسی، رسانه ها و تجارت و بازرگانی است. 
  • ارشد: رشته های ارشد عبارتند از "مدیریت آی.تی" و "مدیریت آی.تی/MBA.

 

منبع:

 http://www.cdu.edu.au/engit/