دانشگاه مرداک


معرفی

دانشگاه مرداک واقع در شهر پرت، در سال 1973 تاسیس شد. در حال حاضر بیش از 18000 دانشجو، 1400 کارمند و بیش از 2000 دانشجوی خارجی از بیش از 90 کشور مختلف دارد. مرداک در امر تحقیقات، آموزش و رضایت دانشجو از دانشگاه شهرت دارد و تا کنون 13 بار به خاطر فارغ التحصیلان موفق و کاردان خود 5 ستاره دریافت کرده است. مرداک 3 کمپس دارد. سوث استریت کمپس اصلی دانشگاه است که 2.27 کیلومتر مربع مساحت دارد و یکی از بزرگترین کمپس های استرالیا به شمار می آید. به طور کلی کمپس ها مجهز به تجهیزات خاصی هستند مانند: بیمارستان دامپزشکی، زمین مخصوص مهندسی هواپیما، کلینیک ماساژ، تئاتر و سینما و ...

دانشکده ها

مرداک 6 دانشکده اصلی و 16 کالج دارد.

دانشکده هنر و آموزش و پرورش:

 • کالج آموزش
 • کالج علوم اجتماعی و جامعه شناسی
 • دانشکده تکنولوژی و رسانه:
 • کالج فناوری اطلاعات
 • کالج رسانه و ارتباطات

دانشکده علوم:

 • کالج تربیت بدنی و فن ماساژ
 • کالج پرستاری
 • کالج داروسازی
 • کالج روانشناسی
 • کالج دامپزشکی و علوم مدیکال

دانشکده حقوق و تجارت:

 • کالج حقوق
 • کالج تجارت

دانشکده معدن و انرژی:

 • کالج علوم شیمی و ریاضیات
 • کالج مهندسی و انرژی

دانشکده محیط زیست و علوم طبیعی:

 •  کالج زیست شناسی و بیوتکنولوژی
 • کالج علوم محیط زیست
 • کالج نگهداری و بقا