دانشگاه ملبورن


دانشکده ارشد آموزگاری دانشگاه ملبورن

این دانشکده که یکی از قدیمی ترین دانشکده های معلمی استرالیاست، در سال 1880 افتتاح شد. در این دانشکده تنها دوره های ارشد و دکترا ارائه می شود.

ارشد تحصیلی

دانلود

دوره های ارشد در کلیه مقاطع گواهینامه ارشد، دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد در 24 زمینه تحصیلی متفاوت وجود دارند. طول دوره ها از 1 تا 2 سال است. دوره های دیپلما می توانند به عنوان دوره های پیش نیاز برای دانشجویانی که شرایط ورود مستقیم به کارشناسی ارشد را ندارند باشند. کارشناسی ارشد آموزگاری در 3 زمینه تخصصی کودکان پیش دبستانی،  دبستانی و دبیرستان ارائه می شود. دیگر زمینه های تحصیلی کارشناسی ارشد عبارتند از: مدیریت آموزشی، آموزش های خاص، فناوری اطلاعات در آموزش، TESOL و ... تعداد بسیار زیادی رشته تحصیلی در زمینه آموزش وجود دارد. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.  اطلاعات کامل را در کاتالوگ بالا بیابید.

ارشد و دکترای تحقیقاتی

دانشگاه ملبورن در بخش آموزش تاکید و تمرکز بسیاری بر تحقیقات دارد. تعدادی موسسه آموزشی معتبر دراین دانشگاه وجود دارد. شانس دریافت بورسیه نیز در مقاطع تحقیقاتی بیشتر است. اطلاعات بیشتر.

 

منبع:

http://www.education.unimelb.edu.au/