دانشگاه موناش


آموزگاری در دانشگاه موناش

دانشکده آموزگاری در این دانشگاه تعداد زیادی رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، دیپلمای ارشد، کارشناسی ارشد و دوره های تحقیقاتی ارائه می دهد. 

کارشناسی

طول دوره ها 3 تا 4 سال است و اکثرا 4 ساله می باشند. شهریه رشته ها تا 25000$ در سال می باشد. اطلاعات کامل تر را در بروشور ها بیابید.

بروشور  ورزش و تربیت بدنی

بروشور باقی رشته ها

دانلود دانلود
  •  آموزگاری  در رشته های کودکستان، دبستان و دبیرستان
  •  آموزگاری هنر در مقاطع دبستان و دبیرستان: موسقی، نقاشی، عکاسی و دیگر هنرهای تجسمی
  •  آموزگاری علوم مختلف مانند شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، زمین شناسی، روانشناسی و ... 
  • آموزگاری ورزش و تربیت بدنی
  • آموزگاری دوره های تجارت و بازرگانی در دبیرستان

فهرست کلیه رشته های کارشناسی

گواهینامه و دیپلمای ارشد

رشته های آموزگاری در مقاطع کودکستان، دبستان و دبیرستان در این گروه وجود دارند به همراه تعدادی رشته دیگر. این دوره ها می توانند پیش نیاز دوره های ارشد باشند. اطلاعات کامل را در بروشور زیر بیابید. فهرشت رشته های این گروه

دانلود

کارشناسی ارشد

دوره های ارشد از 1 تا 2 ساله هستند. شهریه دوره ها تا 27000$ در سال می باشند. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. در این گروه نیز تعدادی دوره های دیپلما قرار می گیرند. زمینه های تحصیلی عبارتند از: مدیریت مدارس، روانشناسی، مشاوره، مربی گری، آموزش بزرگسالان، معلمی زبان انگلیسی، TESOL و...  اطلاعات بیشتر را در بروشورها بیابید. فهرست کامل رشته ها

بروشور رشته های روانشناسی و مشاوره

بروشور باقی رشته ها

دانلود

دانلود

ارشد و دکترای تحقیقاتی

دانلود

 

منبع:

http://www.education.monash.edu.au/