دانشگاه ادلاید


آموزگاری در دانشگاه ادلاید

دانشگاه ادلاید پیشینه 120 ساله در ارائه رشته های معلمی دارد. در حال حاضر دانشگاه رشته های معلمی را در کلیه مقاطع ارائه می دهد.

کارشناسی

در این دسته کارشناسی معلمی را داریم که با دوره های تخصصی زیر تلفیق می شوند و خاص تدریس دوره های دبیرستان هستند. طول دوره ها 4 سال است و شهریه سالانه 24250$. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 می باشد.

  • آموزگاری ریاضی و علوم مربوطه
  • آموزگاری هنر: زبان انگلیسی و زبان های دیگر، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، روانشناسی.
  • آموزگاری علوم: شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی.
  • آموزگاری  تجارت و بازرگانی: اقتصاد، تجارت، حسابداری، انگلیسی به عنوان زبان دوم. 

فهرست کلیه رشته های کارشناسی

ارشد تحصیلی

در این گروه رشته ها در مقاطع گواهینامه و دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد وجود دارند. دوره های ارشد دانشگاه در زمینه تحصیلی "آموزش" می باشند و خاص افرادی است که  هم اکنون معلم هستند و به دنبال افزایش دانش روش آموزشی خود می باشند. شهریه دوره ها 24250$ در سال است و آیلتس مورد نیاز ورودی 6 می باشد. توجه کنید که دوره های معلمی جهت ورود آیلتس بالا می خواهند. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

  • آموزش ( ارائه در هر سه مقطع  گواهینامه،  دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد)
  • آموزش تکنولوژی در ریاضی - ارائه در هر سه مقطع
  • آموزش تکنولوژی در علوم - ارائه در هر سه مقطع

فهرست کلیه رشته های ارشد

ارشد و دکترای تحقیقاتی

در دانشگاه تعداد زیادی موضوع در حال تحقیق و بررسی می باشند. فهرست و اسامی اساتید راهنما را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.education.adelaide.edu.au/