دانشگاه اديث کاوان


معرفی

دانشگاه ادیث کوان، واقع در استرالیای غربی و شهر پرت می باشد که در سال 1902 تاسیس شد. ادیث کوان دومین دانشگاه بزرگ استرالیای غربی است که بیش از 21000 دانشجو و بیش از 4000 دانشجوی خارجی دارد.

دانشگاه سه کمپس دارد. دو کمپس در مناطق شهری پرت واقع شده و کمپس "جوندالوپ" در 180 کیلومتری جنوب پرت. بهتر است بدانید  که بهترین TAFE استرالیای غربی در دانشگاه ادیث کوان و کمپس جوندالوپ قرار دارد.

دانشکده ها

برخی برنامه های ارائه شده صرفا منحصر به دانشگاه ادیث کوان می باشند و در هیچ یک از دانشگاه های استرالیای غربی و به طور کل در استرالیا ارائه نمی شوند. به عنوان مثال دانشگاه ادیث کوان تنها دانشگاهی است که برنامه " آموزش های هوایی و خلبانی " را ارائه می دهد.

دانشکده های تجارت و حقوق دانشگاه ادیث کوان در رده بندی های سال 2009 در میان 10 دانشکده برتر استرالیا قرار گرفتند. همچنین در سال 2008، 4 ستاره از دولت استرالیا دریافت کردند. دانشگاه 4 دانشکده دارد. فهرست دانشکده ها و کالج های زیر گروه آنها عبارتند از:

دانشکده تجارت و حقوق:

 • کالج حسابداری، اقتصاد و دارایی
 • کالج حقوق و وکالت
 • کالج مدیریت
 • کالج بازاریابی، توریسم و گردشگری
 • کالج تجارت پرت

دانشکده کامپیوتر، بهداشت و علوم:

 • کالج کامپیوتر و امنیت سیستم ها
 • کالج مهندسی
 • کالج توانبخشی، بیومدیکال و علوم بهداشت
 • کالج علوم طبیعی
 • کالج پرستاری، مامایی و کارشناسی ارشد پزشکی
 • کالج روانشناسی و علوم اجتماعی

دانشکده آموزش و پرورش و هنر:

 • کالج ارتباطات و هنر
 • کالج رشته های معلمی
 • کالج هنرهای زیبای استرالیای غربی

دانشکده مطالعات حرفه ایی منطقه ایی