دانشگاه وسترن استرالیا


دانشکده ارشد معلمی دانشگاه وسترن استرالیا

همان طور که از نام آن بر می آید، این دانشگاه تنها دوره های ارشد را ارئه می دهد:

کارشناسی ارشد معلمی

آیلتس مورد نیاز رشته های ارشد معلمی 7.5 می باشد. شهریه دوره ها اکثرا 24000$ در سال است. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

  • کودکستان: آموزش به کودکان 3 ساله در مهد کودک ها. طول دوره 2 سال.
  • دبستان: طول دوره 2 سال.
  • دبیرستان: طول دوره 2 سال. دانشجو باید در هر یک از زمینه های تحصیلی: زبان انگلیسی، علوم اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریاضی، فیزیک، زیست شناسی، شیمی،... روانشناسی و ... تخصص بدست آورد. مدرک کارشناسی دانشجویان نیز باید با تخصص یکی از رشته های نامبرده در بالا باشد.

کارشناسی ارشد آموزش

در این گروه رشته های تحصیلی در تمامی مقاطع ارشد مانند گواهینامه، دیپلما و کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارند. این دوره ها خاص دانشجویانی است که در حال حاضر معلم هستند و به دنبال افزایش دانش و مهارت های آموزشی خود می باشند. زمینه های تحصیلی عبارتند از آموزش، مدیریت مدارس و ...ججهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

فهرست رشته ها

 

منبع:

http://www.education.uwa.edu.au/