دانشگاه تکنولوژی کویینزلند


آموزگاری در دانشگاه تکنولوژی کویینزلند

دانشکده آموزگاری در سال 1982 تاسیس یافت و امروزه یکی از برجسته ترین دانشکده های آموزگاری کویینزلند می باشد.

کارشناسی

دانلود

دوره های کارشناسی 4 ساله هستند. شهریه رشته سالانه 21000$ است- 10600$ به ازای هر ترم. آیلتس مورد نیاز ورودی 7 است. اطلاعات بیشتر را در بروشور بالا بیابید.

 • کارشناسی آموزش-کودکستان
 • کارشناسی آموزش- دبستان
 • کارشناسی آموزش- دبیرستان

دابل کارشناسی

 • کارشناسی آموزش/کارشناسی علوم - دبیرستان
 • کارشناسی آموزش/کارشناسی علوم - راهنمایی
 • کارشناسی آموزش/کارشناسی ورزش و تربیت بدنی - دبیرستان

 ارشد 

دانلود

برای ورود به دوره های ارشد، مدرک کارشناسی شما باید شرایط ثبت توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. شهریه دوره ها 22000$ در سال است- 11600$ به ازای هر ترم. طول دوره ها از 1 تا 2 سال می باشد. اطلاعات کامل را در بروشور بالا بیابید.

 • گواهینامه ارشد و دیپلمای ارشد آموزش
 • دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد TESOL -آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان
 • گواهینامه ارشد و کارشناسی ارشد آموزش
 • کارشناسی ارشد روانشناسی

رشته های دو مدرکی

 • گواهینامه ارشد آموزش/کارشناسی هنرهای تجسمی
 • گواهینامه ارشد آموزش/کارشناسی هنر - رقص
 • گواهینامه ارشد آموزش/کارشناسی هنر - تئاتر
 • دیپلمای ارشد آموزش/ کارشناسی موسقی

ارشد و دکترای تحقیقاتی

در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی وجود دارند. اطلاعات آنها را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.ed.qut.edu.au/