دانشگاه کنبرا


آموزگاری در دانشگاه کنبرا

در این دانشکده تعداد زیادی رشته تحصیلی در زمینه آموزش وجود دارد.

کارشناسی

در مقطع کارشناسی رشته های متنوع معلمی را داریم. طول دوره ها 4 سال است. تعدادی دابل کارشناسی هم وجود دارد. کارشناسی های 2 ساله نیز هستند که برای ورود به آنها باید مدرک کارشناسی داشته باشید. آیلتس مورد نیاز ورودی 7.5 است. فهرست رشته ها را با کلیک کردن روی هر یک بیابید.

ارشد و دکترا

در این گروه رشته های تحصیلی در زمینه های "آموزش" وجود دارند. این رشته ها خاص افرادی هستند که در حال حاضر معلم اند و در پی افزایش دانش آموزشی خود می باشند. دیگر زمینه های تحصیلی عبارتند از: آموزش زبان انگلیسی، مدیریت مدارس و شاخه ای از روانشناسی تحصیلی. این رشته ها در تمامی مقاطع دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد و حتی ارشد و دکترای تحقیقاتی نیز ارائه می شوند. طول دوره ها از 1 تا 2 سال است و آیلتس مورد نیاز ورودی 7.5 می باشد. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

فهرست کل دوره های ارشد و دکترای تحصیلی و تحقیقاتی  

 

منبع:

http://www.canberra.edu.au/faculties/education