دانشگاه نیوکاستل


آموزگاری در دانشگاه نیوکاستل

در اینجا رشته های تحصیلی بر اساس زمینه تحصیلی تقسیم بندی شده اند. زمینه های تحصیلی عبارتند از: معلمی کودکستان، دبستان و دبیرستان و دیگر دوره های آموزشی. آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای رشته های معلمی 7 است. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. شهریه دوره ها تا حداکثر 24000$ در سال است.

کودکستان

در این رشته فقط کارشناسی معلمی کودکستان را داریم. طول دوره 4 سال است.

دبستان

  • کارشناسی معلمی/کارشناسی هنر: طول دوره 4 سال.
  • کارشناسی ارشد معلمی: طول دوره 2 سال.

دبیرستان

دوره های کارشناسی 4 ساله و کارشناسی ارشد 2 ساله است.

  • کارشناسی معلمی/ کارشناسی هنر
  • کارشناسی معلمی/ کارشناسی بهداشت و سلامت
  • کارشناسی معلمی/ کارشناسی علوم
  • کارشناسی معلمی/ کارشناسی ریاضی
  • کارشناسی ارشد معلمی

دوره های تحقیقاتی

اطلاعات این دوره ها را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://newcastle.edu.au/school/education/