دانشگاه ساث استرالیا


آموزگاری در دانشگاه ساث استرالیا

کارشناسی

طول دوره های کارشناسی 4 سال است و شهریه آنها تا 22000$ در سال می باشد. آیلتس مورد نظر ورودی 7 است. 

 • آموزش کودکستان
 • آموزش دبستان وسال بعد ازآن: دوران دبستان و یک سال بعد از آن.
 • آموزش دبستان و چند سال بعد ازآن: دوران دبستان و چند سال بعد از آن، قبل از دبیرستان.
 • آموزش بزگسالان و دوره های فنی حرفه ای
 • تکنولوژی های آموزش

دابل کارشناسی

این رشته ها خاص دوران دبیرستان هستند. طول دوره ها 4 سال است. شهریه و آیلتس همانند رشته های بالا می باشد.

 • کارشناسی آموزش/کارشناسی علوم: ریاضی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی...
 • کارشناسی آموزش/کارشناسی ورزش و تربیت بدنی
 • کارشناسی آموزش/کارشناسی هنر

گواهینامه و دیپلمای ارشد

این دوره ها می توانند به عنوان پیش نیاز رشته های ارشد باشند. طول دوره ها تا 1 سال است.

 • گواهینامه ارشد آموزش:.
 • گواهینامه ارشد آموزش تخصصی
 • گواهینامه ارشد آموزش و کامپیوتر
 • دیپلمای ارشد آموزش/دبیرستان
 • دیپلمای ارشد آموزش بزرگسالان و فنی حرفه ایی

کارشناسی ارشد

در این مقطع "کارشناسی ارشد معلمی" را داریم که در سطح کارشناسی ارشد معلمی کودکستان، دبستان، سال های بعد از دبستان و دبیرستان ارائه می شود. طول دوره ها از 1.5 تا 2 سال است. شهریه دوره ها تا 23000$ در سال می باشد و آیلتس ورودی 7 است. جهت ورود به دوره های ارشد باید شرایط لازم جهت ثبت در انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشید. دو رشته دیگر نیز در این مقطع ارائه می شوند که عبارتند از: کارشناسی ارشد آموزش و کارشناسی ارشد آموزش کاتولیگ.

ارشد و دکترای تحقیقاتی

رشته های تحقیقاتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تحقیقاتی وجود دارند. اطلاعات بیشتر

 

منبع:

School of Education