دانشگاه جیمزکوک


آموزگاری در دانشگاه جیمزکوک

کارشناسی

طول تمام دوره های کارشناسی 4 سال است. آیلتس ورودی دانشگاه 7 است.

 • آموزش کودکستان: آموزش به کودکان از تولد تا 8 سالگی.
 • آموزش دبستان: آموزش به کودکان 6 تا 12 ساله. از سال اول تا سال هفتم مدرسه.
 • آموزش سال های میانی: آموزش سال های چهارم تا نهم.
 • تربیت بدنی- دبستان: آموزش در شاخه های مختلف ورزشی و تخصص هایی چون: مدیریت باشگاه، مشاور ورزشی، آموزش های خارج از کلاس...
 • آموزش های خاص- دبستان: کودکان دبستانی با نیازمندی های خاص شامل کودکان کم توان جسمی.
 • آموزش دبیرستان: آموزش به دانش آموزان 12 تا 17 ساله با یکی از تخصص های خاص دبیرستان در زمینه های هنری یا علوم.
 • تربیت بدنی-دبیرستان
 • فنی حرفه ای- دبیرستان: آموزش رشته های فنی حرفه ای و TAFE دبیرستان.

دابل کارشناسی

تعدادی رشته در اینجا وجود دارند که با یک تخصص خاص تلفیق می شوند و خاص دوره های میانی آموزش و دبیرستان هستند. طول دوره ها 4.5 است و منجر میشود که شما در تخصص دوم دبیرستان خود عمیق تر شوید.

 • کارشناسی آموزش / کارشناسی هنر
 • کارشناسی آموزش / کارشناسی زبان
 • کارشناسی آموزش / کارشناسی علوم
 • کارشناسی آموزش / کارشناسی ورزش و تربیت بدنی

گواهینامه ارشد

 • گواهینامه ارشد خدمات اجتماعی
 • گواهینامه ارشد آموزش کاتولیگ
 • گواهینامه ارشد آموزش برای توسعه پایدار

دیپلمای ارشد

طول دوره های دیپلما 1 سال است. جهت ورود به هریک از دوره های ارشد و دکترا باید مدرک کارشناسی شما شرایط ثبت در انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. برای ورود به دوره های دبیرستان باید تخصص تحصیلی در یکی از درس های دبیرستان را داشته باشید. آیلتس ورودی 7 است.

 • دیپلمای ارشد آموزش: آموزش سال های اول تا نهم.
 • گواهینامه ارشد آموزش- دبستان
 • گواهینامه ارشد آموزش- دبیرستان

کارشناسی ارشد

طول دوره های ارشد 1.5 سال است. شرایط ورودی همانند بالا می باشد.

 • کارشناسی ارشد آموزش
 • کارشناسی ارشد آموزش و توسعه پایدار
 •  کارشناسی ارشد مشاوره

دوره های تحقیقاتی

دوره های تحقیقاتی در مقطع دکترا وجود دارد. اطلاعات بیشتر

 

منبع:

http://www-public.jcu.edu.au/education/index.htm