دانشگاه وسترن سیدنی


آموزگاری در دانشگاه وسترن سیدنی

در این دانشکده رشته های معلمی در سطوح کارشناسی و ارشد و دوره های آموزش نیز در مقاطع ارشد ارائه می شوند. شهریه دوره ها اکثرا تا 23000$ در سال می باشد و آیلتس ورودی رشته ها 7 است. جهت ورود به دوره های ارشد باید شرایط لازم جهت ثبت مدرک در انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشید. در اینجا رشته ها بر اساس زمینه تحصیلی فهرست شده اند:

 معلمی کودکستان 

 • کارشناسی آموزش: معلمی کودکان از تولد تا 5 سالگی. طول دوره 3 سال.
 • کارشناسی علوم اجتماعی/کارشناسی ارشد معلمی: آموزش به کودکان از تولد تا 12 سالگی (در واقع از کودکستان تا دبستان). طول دوره 5 سال است؛ 3 سال برای دوره کارشناسی و 2 سال برای ارشد.
 • کارشناسی ارشد معلمی: آموزش به کودکان از تولد تا 12 سالگی. طول دوره 2.5 سال.

 معلمی دبستان 

 • کارشناسی هنر: طول دوره 3 سال. این رشته به عنوان پیش نیاز برای ورود به دوره ارشد معلمی می باشد.
 • کارشناسی ارشد معلمی: طول دوره 1 سال.

معلمی دبیرستان

 • کارشناسی هنر: این رشته به عنوان پیش نیاز برای ورود به دوره ارشد معلمی می باشد. دانشجو می تواند در هر یک از رشته های هنری مربوط به دبیرستان تخصص کسب کند. طول دوره 3 سال.
 • کارشناسی علوم: این رشته به عنوان پیش نیاز برای ورود به دوره ارشد معلمی می باشد. دانشجو می تواند در زمینه های شیمی، ریاضی، زیست شناسی و تکنولوژی غذایی تخص کسب کند. طول دوره 4 سال.
 • کارشناسی ارشد معلمی: طول دوره 1.5 سال. زمینه های تخصصی عبارتند از: رقص، تئاتر، انگلیسی، رشته های علوم انسانی (تاریخ، جغرافیا، بازرگانی..)، زبان های خارجی، ریاضی، موسقی، تکنولوژی و آی.تی (کامپیوتر، ارتباطات..)، علوم، هنرهای تجسمی.

آموزش های خاص

منظور از آموزش های خاص یادگیری چگونگی کار با دانش آموزان کم توان جسمی است.

 • دیپلمای ارشد: طول دوره 1 سال.
 • کارشناسی ارشد: طول دوره 2 سال.

اکولوژی اجتماعی

این رشته بر افزایش توانایی های اجتماعی معلمان تمرکز دارد.

 • دیپلمای ارشد: طول دوره 1 سال.
 • کارشناسی ارشد: طول دوره 2 سال.

آموزش

 • کارشناسی ارشد مدیریت مدارس: طول دوره 2 سال. این رشته تمام دوره های تحصیلی از کودکستان تا دبیرستان و همچنین دوره های فنی حرفه ای را نیز در بر می گیرد.

 

منبع:

http://uws.edu.au/education/soe