دانشگاه نیواینگلند


آموزگاری در دانشگاه نیواینگلند

کارشناسی

آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای رشته های کارشناسی 7.5 است با نمره 8 در اسپیکینگ و لیسنینگ و 7 در رایتینگ و ریدینگ.

  • آموزش دبستان: طول دوره دوره 4 سال.
  • آموزش دبستان: طول دوره 2 سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید.
  • معلمی کودکستان: طول دوره 4 سال.
  • دابل کارشناسی معلمی دبستان: دو رشته در این گروه وجود دارد که هر دو با آموزگاری دبستان تلفیق می گردند : کارشناسی آموزش به کودکان ناتوان، کارشناسی مطالعات آموزشی. طول دوره ها 4 سال است.
  • دابل کارشناسی معلمی: این رشته ها مناسب دوران دبستان و بیشتر دبیرستان هستند. در این گروه تعدادی رشته تحصیلی با کارشناسی معلمی تلفیق می گردند که عبارتند از: کارشناسی هنر (تاریخ، زبان انگلیسی، جغرافیا، تئاتر،...)، تجارت، موسقی، فناوری اطلاعات، ریاضی و علوم (شیمی، فیزیک...).

ارشد

جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. آیلتس مورد نیاز مانند رشته های کارشناسی است.

دوره های معلمی:

  • دیپلمای ارشد آموزش: طول دوره 1.5 سال.
  • کارشناسی ارشد معلمی-دبستان. طول دوره 2 سال.
  • کارشناسی ارشد معلمی-دبیرستان. طول دوره 2 سال. دانشجو جهت ورود باید کارشناسی ارائه دهد که در یکی از زمینه های  دروس دبیرستان تخصصی شده باشد.
  • کارشناسی ارشد آموزش : طول دوره 1 سال. خاص افرادی که در حال حاضر معلم هستند.

دوره های آموزش:

در این گروه تعدادی دیپلمای ارشد آموزشی قرار می گیرند. زمینه های تحصیلی عبارتند از: مطالعات آموزشی، مدیریت مدارس، آموزش اینترنتی، زبان انگلیسی و ...

فهرست دوره های دیپلمای ارشد آموزش

ارشد و دکترای تحقیقاتی

دانشگاه مراکز تحقیقاتی دارد که موضوعات تحقیقاتی در رابطه با معلمی و آموزش در آن در حال بررسی می باشند. اطلاعات آنها را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.une.edu.au/education/