دانشگاه چارلزاسترت


آموزگاری در دانشگاه چارلز استرت

دانشکده آموزگاری این دانشگاه با داشتن 7500 دانشجو و 140 کارمند تمام وقت، یکی از بزرگترین دانشکده های آموزگاری استرالیا می باشد. در این دانشکده رشته های آموزگاری در همه سطوح با تنوع بسیاروجود دارند.

کارشناسی

طول دوره های کارشناسی از اکثرا 4 سال است. آیلتس مورد نظر ورودی 7 می باشد و شهریه دوره ها تا 23000$ در سال است.

در این مقطع رشته های تحصیلی برای سطوح کودکستان، دبستان، دبیرستان در غالب کارشناسی معلمی و کارشناسی آموزش ارائه می شوند. تعدادی دابل کارشناسی برای مقطع دبیرستان وجود دارد. رشته های خاص دیگر عبارتند از: تکنولوژی آموزش، آموزگاری فنی حرفه ای، آموزش موسقی، روانشناسی و ...

فهرست کامل دوره های کارشناسی

ارشد

در این گروه رشته های در مقاطع مختلف گواهینامه ارشد و دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد هستند. طول دوره ها از 1 تا 2 سال است. آیلتس مورد نظر ورودی 7 می باشد و شهریه دوره ها تا 23000$ در سال می باشد. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. زمینه های تحصیلی ارشد عبارتند از: آموزش (با تخصص های بسیار شامل: کودکستان، دبستان، دبیرستان، مشاوره، فنی حرفه ای، روانشناسی، گفتاردرمانی، پرستاری و مراقبت و ...)، TESOL ، مدیریت مدارس و ...

فهرست کامل رشته های ارشد

ارشد و دکترای تحقیقاتی

این دانشکده اهمیت خاصی برای دوره های تحقیقاتی قائل است و چندین مرکز تحقیقاتی معتبر دارد. اطلاعات کامل

 

منبع:

http://www.csu.edu.au/faculty/educat/