دانشگاه مرداک


آموزگاری در دانشگاه مرداک

کارشناسی

طول دوره ها 4 سال است. آیلتس ورودی 7 است و شهریه رشته ها تا 21000$ در سال.

 • آموزش کودکستان و دبستان
 • آموزش دبستان
 • آموزش دبستان و مطالعات بومی استرالیا
 • آموزش دبستان- ورزش و تربیت بدنی
 • آموزش دبیرستان: به همراه تخصص در یکی از درس های دبیرستان.
 • آموزش دبیرستان- ورزش و تربیت بدنی: شهریه 24000$ در سال.

ارشد و دکترای تحصیلی و تحقیقاتی

دوره های ارشد تحصیلی بیشتر به صورت گواهینامه (1 ترم) و دیپلمای ارشد(1 سال) هستند. آیلتس ورودی رشته ها 7 است و شهریه آنها تا 22000$ در سال. جهت ورود به رشته های ارشد، مدرک کارشناسی شما یاید شرایط لازم برای ثبت در انجمن آموزگاران را داشته باشد.

 • گواهینامه ارشد آموزش ریاضی
 • گواهینامه ارشد آموزش علوم (فیزیک، شیمی، زیست شناسی...)
 • دیپلمای ارشد آموزش دبیرستان
 • دیپلمای ارشد آموزش دبستان
 •  گواهینامه ارشد و دیپلمای ارشد آموزش بزرگسالان
 • گواهینامه ارشد آموزش: در این دوره می توانید با واحدهای درسی که انتخاب می کنید در یکی از رشته های تخصصی موجود تخصص کسب کنید که عبارتند از: خلاقیت در آموزش، مدیریت مدارس و ...
 • کارشناسی ارشد آموزش: این رشته برای افرادی است که در حال حاضر معلم هستند. طول دوره 1 سال است. شهریه 24000$ در سال.
 • کارشناسی ارشد تحقیقاتی
 • دکترای تحقیقاتی

 

منبع:

http://www.murdoch.edu.au/School-of-Education/