دانشگاه سادرن کراس


آموزگاری در دانشگاه سادرن کراس

کارشناسی

شهریه دوره ها تا 22000$ در سال هستند و آیلتس ورودی نیز 7 می باشد.

 • آموزش کودکستان: 4 سال
 • آموزش دبستان: 4 سال
 • آموزش دبستان: 1 سال. برای افرادی که در حال حاضر معلم هستند.
 • آموزش دبیرستان: 2 سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید. این 2 سال شامل تحصیل به همراه یکی از انواع تخصص های خاص دوران دبیرستان می باشد.
 • تکنولوژی و آموزش: 4 سال. تخصص در زمینه هایی مانند: تکنولوژی، تکنولوژی غذایی، طراحی و نقشه کشی، کامپیوتر، تکنولوژی صنعتی، گرافیک و رسانه ها.

دابل کارشناسی

این رشته ها خاص دوران دبیرستان هستند. طول دوره ها 4 سال است.

 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی هنر: دروسی مانند زبان، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی...
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی علوم: ریاضی، فیزیک، شیمی...
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی موسقی
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی ورزش و تربیت بدنی
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی هنرهای تجسمی

ارشد و دکترا

شهریه دوره ها تا 22000$ در سال هستند و آیلتس ورودی نیز 7 می باشد.

 • دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد آموزش فنی و حرفه ای: به ترتیب 1 سال و 1.5 سال.
 • دیپلمای ارشد آموزش دبیرستان: 1 سال.
 • کارشناسی ارشد آموزش: 2 سال. تخصص در رشته های چون: مدیریت مدارس، فناوری اطلاعات، TESOL (آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان)
 • دکترای آموزش- تحقیقاتی

 

منبع:

http://www.scu.edu.au/schools/edu/